Загальна інформація

Європейський науково-дослідний інститут права був створений 01.11.2016 з метою розвитку, вдосконалення і зміцнення правової системи України, цілеспрямованого розвитку права як науки, галузі знань, законодавства і юридичної освіти, удосконалення публічного управління за посередництвом правових інструментів, поширення правових знань, підняття рівня правосвідомості та правової культури, шляхом об’єднання фахівців, які здійснюють свою професійну діяльність у сфері (галузі знань) права чи інших суміжних сферах (галузях знань) для сприяння вирішенню проблем у цих галузях, а також спільного здійснення та захисту своїх фахових законних соціальних, економічних, творчих та інших прав і охоронюваних законом інтересів.

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше